Juuli, 1995.a. Lammutatakse vana, saja aastast Laitse vallamaja, vana peab andma platsi uuele.
Juuli, 1995.a. Lammutatakse vana, saja aastast Laitse vallamaja, vana peab andma platsi uuele.
See oli 1995a. märtsis.
Oli möödunud mitu aastat "laulvast revolutsioonist" ja lippude lehvitamisest kui pildil olevas vanas majas tehti tuli ahju, köeti tuba soojaks ja kokku tulnud Kernu valla Kaasiku, Kibuna, Hingu ja Laitse küla paar-kolmkümmend elanikku arutasid uue maja ehitamise võimalust, vana ja laguneva endise Laitse vallamaja asemele. Tuldi otsusele, et kuskil peavad ju inimesed koos saama käia ja kuna ka kohalolnud vallavanem oli sama meelt, pandi initsiatiivgrupp asja käivitamiseks kokku. Maja otsustati ehitada ümarpalkidest, sest olemas oli peaaegu oma küla ehitusmeister Hr Upan ja paljud külamehed lubasid palke annetusena oma talu metsast varuda.

1995a. juulis vana vallamaja lammutati talgute korras. Sama aasta hilissügisel pandi vana maja taastatud vundamenti nurgakivi. Moodustati Ladise Arendusühing, mis registreeriti mittetulundusühinguna 1996a. jaanuaris. Sügisel ja talvel varuti ca 70 tm palke, vald andis lisaks 40 tm metsamaterjali. Annetuste ja korjanduse tulemusena saadi üksikisikutelt ja organisatsioonidelt 94 000 krooni, valla eelarvest 100 000 krooni ja Harjumaa külaliikumise toetamise fondist 10 000 krooni raha. 

1996a juulis võis esimesi palke seina panema hakata. Tänu kuivale suvele kerkisid seinad põhiliselt kolme meistrimehe kätetööna jõudsalt. Palke tuli puudu, kuid neid varuti juurde ja 1996a. sügisel võisid katusepanijad tööle asuda. Eststeini punasest kivist katus jõuti enne talve peale saada. 1997a. toetas Kernu vald jätkuvalt ehitust 100 000 krooniga, 10 000 kroonine toetus tuli ka maakonna külaliikumise fondist. Majale paigaldati aknad, uksed, tehti sisetöid. Otsustati, et maja peab hiljemalt 1998a. lõpuks valmis olema.

1998a. tehtud sisetöödele kulutati ca 200 000 krooni, enamus sellest valla eelarvest. Valmis huvitava lahendusega nn. prantsuse kamin, mille kütmisel tekkiv soojus juhitakse ventilaatoriga soojakanalite kaudu majasse laiali. Kogu maja siseviimistlus tehti laudvooderdisega, mis oli sobivam ja ka odavam.
Tänaseks on laekunud viimane toetus Harjumaa külaliikumise fondist, mis lubab ehituse lõpule viia ja ehk mõelda ka maja sisustamise peale. Edasi tuleb külarahval ise hakkama saada ja tõestada, et osatakse tehtud tööst lugu pidada ja valminud seltsimaja oskuslikult ära kasutada. Laitse kandis on rohkesti aiandusühistuid. Ka nendes elavate inimeste kõikumalöönud moraal võiks saada parandatud, kui nad leiaksid meelepärast tegevust valminud seltsimajas. Keegi ei saa Sind, kallis eestimaalane, paremaks muuta, kui Sa seda ise ei taha. Aga me tahame ju paremaks saada ja ka eesti külas inimväärset elu elama hakata. Eks ütleb laulusalmgi, et kuni Su küla veel elab, elad Sina ka...
Selleks tuleb aga palju veel ära teha.
Selleks jõudu Harjumaa Külade Maapäevale!

Kernu Vallavalitsus
Ladise Arendusühing
1998

Detsember, 1995.a. Uuele Laitse Seltsimajale nurgakivi panekul kõneleb Kernu vallavanem hr. Enn Karu.
Detsember, 1995.a. Uuele Laitse Seltsimajale nurgakivi panekul kõneleb Kernu vallavanem hr. Enn Karu.
Hoone vundament on taastatud, silindri asetamine vundamenti on usaldatud kohalolnutest eakama, proua Eriise Vanatoale.
Hoone vundament on taastatud, silindri asetamine vundamenti on usaldatud kohalolnutest eakama, proua Eriise Vanatoale.
Juuni, 1996.a. Esimesed palgiringid on paigas. Palgid varatakse kohapeal käsitsi.
Juuni, 1996.a. Esimesed palgiringid on paigas. Palgid varatakse kohapeal käsitsi.

Seinad kerkivad, sinna saab kinnitada juba üleskutse möödujaile.
Seinad kerkivad, sinna saab kinnitada juba üleskutse möödujaile.
Juuli, 1996.a. Esimese korruse seinad on püsti. Materjali napib, kuid seda varutakse juurde ja ehitus jätkub.
Juuli, 1996.a. Esimese korruse seinad on püsti. Materjali napib, kuid seda varutakse juurde ja ehitus jätkub.
August, 1996.a. Palgid on seinas, sarikad peal, pärg on püsti!
August, 1996.a. Palgid on seinas, sarikad peal, pärg on püsti!

 

Maja peab talveks katuse peale saama. Eststeini kive laovad Ahto Luure mehed.
Maja peab talveks katuse peale saama. Eststeini kive laovad Ahto Luure mehed.
Katus on peal, sisetööd jäävad kevadet ootama.
Katus on peal, sisetööd jäävad kevadet ootama.
November, 1998.a. uksed, aknad on ees, sisetööd lõpukorral. Maja ümbruse heakorrastus jääb kevadeks. Laitse Seltsimajas võib tegevus alata peale jõule 1998.a.
November, 1998.a. uksed, aknad on ees, sisetööd lõpukorral. Maja ümbruse heakorrastus jääb kevadeks. Laitse Seltsimajas võib tegevus alata peale jõule 1998.a.