Noppeid Nissi kiriku meetrikaraamatutest 1716-1818
Noppeid Nissi kiriku meetrikaraamatutest 1716-1818
"Seekord siis otsisin ja tõlkisin kirikuraamatutest pastorite ülestähendusi Nissi kiriku ehitusega seotud andmete ning samuti Nissi kihelkonnas aset leidnud õnnetusjuhtumite ja kirikukaristuste määramise kohta - siin oli üht-teist ka Laitse kandi elanikest kirjas."

>>> Uurimustöö leiad siit! <<<

Kadri Aller