c_360_270_16777215_0_0_images_ajalugu_Laitse_kaart.jpg
Laitse kaart

Laitse ja Kaasiku külad Saue vallas Harjumaal on minu lapsepõlve mängumaad. Siin elab minu isa ja siin on minu sugulaste juured. Teadupärast oli vanasti taevas sinisem ja rohi rohelisem ning nõndaks on ka minu lapsepõlvemälestused siinsest piirkonnast ainult helged. Meeles on suvised sõidud veoautokastis Ruila järve ujuma, julgustükk raadiomasti otsa ronimise näol, jalutuskäigud läbi poemetsa ja sealne vana, nüüdseks metsa kasvanud palliplats – endine jaanipidude asukoht; lõputud hapuoplikasöömingud Lepiku talu liivaaukadel ja ronimised sealse suure kase otsa, igikestvalt sogane Kärmu tiigi vesi, isa õlle- ja limonaadiputka, uue seltsimaja valmimine ja palju-palju muud. Lapsepõlvest tuleneb ka minu huvi tolle piirkonna koduloo vastu.
Käesolevasse kogumikku on kokku koondatud Laitse kandi ehk kunagise Laitse valla (sealhulgas praegused Hingu, Kibuna ja Vansi külad ning endised Mäeküla, Mõisaküla ja Metsaküla – vt. kaart järgmisel leheküljel) uudised Eesti Wabariigi aegsetest ajalehtedest. Vanim artikkel pärineb 1919. aastast ning uusimad jäävad Saksa okupatsiooni aega (19411944). Uurimustöö on saanud võimalikuks tänu Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivile (dea.digar.ee), kus vanad ajalehed on digiteeritud kujul kõigile huvilistele kättesaadavad. Enamus siintoodud artiklitest on originaalkujul gooti kirjas ning ajastukohase sõnastusega, mistõttu on parema loetavuse huvides tehtud mõned väikesed muudatused ja kohendused, näiteks w → v, ehk → või, annud → andnud, juure → juurde, Riisepere → Riisipere, pääsis → pääses, kinnitatud → kindlustatud, hektaar → hektar, kannud → kandnud, tingimiseks → tingimuseks, Kibula → Kibuna, ses → selles, jatkus → jätkus, asutis → asutus, merimees → meremees, varustis → varustus. Kõikide artiklite juures on toodud algallikate viited, mistõttu saab huviline vajaduse korral hõlpsasti orginaalteksti üles otsida.
Aga kas vanasti oli ikka Laitse taevas sinisem ja rohi rohelisem? Seda saab iga lugeja pärast kogumiku läbilugemist ise otsustada ning kindlasti on võimalik EW-aegsetest uudistest tõmmata paralleele ka tänapäevaga. Näiteks meenutavad 1921. aastal kõhutõve leviku piiramiseks sisseseatud määrused kohati COVID-19-st tingitud eriolukorda. Samuti tuletab tollal pidevalt õhus rippunud küsimus väikese Laitse valla likvideerimine ja teiste valdadega liitmise vajadusest tänapäevast regionaalpoliitikat. Muhedaid hetki pakuvad palad võltsitud dokumentidega õpetajannast, valla raha kõrvale nihverdavad sekretärid, naiste seas populaarne imearst ja vallavanema lõputud sekeldused. Ühtlasi saab teada, millised oli tolleaegsed võimalused tööturul, mida ajalehekuulutuste kaudu osteti-müüdi ja kuhu minna vabal ajal (kas juurviljaharimise kursusele või hoopiski sanatooriumisse?). Soovin teile muhedaid lugemiselamusi ja uusi põnevaid teadmisi Laitse kohta!

>>uurimustöö leiad siit<<

Kadri Aller