HOME2

 

 

 

 

 

 

Ajakava
10:30 – 12:30 - stardimaterjalide väljastamine ja registreerimine
12:15 – lastesõitude stardid
13:00 – põhisõidu pika distantsi start
13:40 – põhisõidu lühikese distantsi start
15:30 – lastesõitude autasustamine
15:45 – põhisõitude autasustamine

Rajaskeem: http://kaart.delfi.ee/?bookmark=68dc17837c843cdb0e48bed40308fe7a

Rajakirjeldus

Pikk distants:
Kruus - 16 km, osakaal 44%
Metsatee - 14 km, osakaal 38%
Heinamaa - 7 km, osakaal 18%
Kokku - 37 km

Lühike distants:
Kruus – 15,2 km, osakaal 67%
Metsatee – 3,6 km, osakaal 16%
Heinamaa – 4,0 km, osakaal 18%
Kokku - 22,8 km

Pika distantsi esimesed 8,3 km kattuvad lühikese distantsi rajaga, kus domineerib kruus. 2,4 km-l kulgeb rada 0,5 km ulatuses mööda metsateed, mis on kohati rööpaline ja pehme. 7,1 km-l kulgeb rada 1,2 km ulatuses mööda heina- ja karjamaid. 8,3 km-l jõutakse kruusateele. Pikk distants pöörab vasakule metsateele, lühikene distants jätkab aga kruusateel kulgemist. Pikk distants teeb metsas pauna, ületab mõnusa heinamaa ning teeb kerge tõusu ja jõuab 11 km-l kruusateele tagasi. Rada kulgeb edasi analoogselt lühikese distantsi rajaga. 13 km-l kruus lõppeb, pööratakse vasakule lühikesele metsateele ja selle järgnevalt 1 km pikkusele heinamaa radadele.

14 km-l jõutakse taluni, kus distantside rajad lähevad lahku. Pikk rada pöörab vasakule, kulgedes 0,4 km ulatuses mööda kruusa ning siis pöörab rada järsult paremale metsateele, millele järgneb lühem heinamaa rajalõik koos kelgumäge ületava tõusuga. Kui ilm on väga vihmane kulgeb rada kelgumäe kõrvalt mööda (maaomaniku nõue) ning 15,4 km-l jõutakse karjääri. Karjäärist väljudes tuleb võtta lahtiste kividega 180 kraadise tagasipöördega tehniline tõus. Sellele järgneb kõrgepinge liinide alune rohumaa rajalõik. Metsamassiivis kulgeb rada kokku 5 km ulatuses vahelduvalt liinide aluse ning metsateedega, kulgedes osaliselt ka kruusastel lõikudel ja metsaradadel. Metsast väljudes kulgeb rada 2,2 km mööda kruusa ning jõuab Mõnuste küla kiigeplastile, kus raja 23 km-l asub joogipunkt. Samas kohas asub ka lühikese distantsi joogipunkt, paiknedes sellel 15 km-l. Mõlemad on eraldatud ning rajad ei kattu.

Peale joogipunkti kulgeb pika distantsi rada 0,3 km põlluteed pidi kiirelt metsateedele tagasi. 2,4 km ulatuses läbitakse kohati kiireid ja rööpalisi metsateid ning jõutakse läbi taluhoovi ca 26 km-l kruusateele tagasi. Raja kõrvale jäävas Sepa talu koplis võib märgata ka sellel aastal elurõõmsaid mullikaid. 26 km-l ühineb pika distantsi rada lühikese distantsi rajaga. Edasi kulgevad mõlemad rajad koos 7 km mööda kruusa (3,4 km), heinamaad (1,6 km) ja metsateid (1,3 km). Pika distantsi 28 km-l ja lühikese distantsi 18 km-l kulgeb rada üle jõe, mille jaoks on spetsiaalselt Palkehituse OÜ (http://palkehitus.ee/) poolt ehitatud purre.

33 km-l (lühike 21 km-l) vanasse kruusakarjääri jõudes lähevad distantside rajad viimast korda omavahel lahku. Pikk kulgeb vasakule, et liikuda edasi metsa- ja heinamaa teedele. 34 km-l kulgeb rada ca 0,8 km ulatuses mööda kitsaid ja varieeruva profiiliga metsaradu, et liikuda edasi metsa- ja heinamaa teedele. Lühike distants pöörab aga paremale, kulgedes risti üle kruusatee ning pöördub vasakule eelmise aasta pika distantsi singlile, läbides selle vastupidiselt.

36/22 km-l ühinevad pika ja lühikese distantsi rajad, et koos kulgeda viimane kilomeeter mööda heinamaad ja põlluteed finišini.

Toredat rattasõitu:)

 966

Elanikku Laitse piirkonnas
Kaasiku 523, Kibuna 137, Munalaskme 100, Hingu 16, Laitse 190*

 878

jälgijat Facebookis

miljon+1

Head ideed

 41

Projekti piirkonna toetuseks