Saue Noorte Töömalev on pika traditsiooniga, sel aastal toimus järjekorras juba 23. malevasuvi. Töömalevat korraldab Saue Noortekeskus koostöös Saue Vallavalitsuse, valla hallatavate asutuste ja valla territooriumil asuvate ettevõtetega.
Malev1.jpg

Töömalev annab võimaluse proovida ja tundma õppida erinevaid erialasid ning töövaldkondi. Noorte töömalevas varasemalt käinud noored on välja toonud, et malev annab hea võimaluse proovida, mis neile meeldib ning avastada, milles nad on head või mis vajab lihvimist. Märkimisväärne on ka see, et noored ei pea esmatähtsaks motivaatoriks palka, vaid pigem hinnatakse kõrgelt isiklike uute kogemuste saamist. Samuti peetakse tähtsaks millegi ära tegemist oma kodukoha hüvanguks.

Meie piirkonnast kandideeris sel aastal 5 13-26 aastast noort ning kõigile leidus 10. – 19. augustini rakendust Laitse Seltsimajas ja selle territooriumil.

Lapsed olid tublid ning valmis panustama Seltsimaja hüvanguks ka tulevikus!

 MalevII.jpg

MalevIII.jpg